Puheenjohtaja

Puheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle. Puheenjohtaja huolehtii, että hallitus toimii asettettujen tavoitteiden mukaisesti. Puheenjohtaja kirjoittaa toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelman.  Puheenjohtaja pitää yhteyttä tilitoimistoon ja huolehtii hallitukselle kuuluvien laskujen maksamisesta ja laskujen tiliöinnistä. 

Varapuheenjohtaja

Hoitaa puheenjohtajan tehtäviä puhenjohtajan poissaollessa. Vastaa työsuhteisiin liittyvien kysymysten selvittelyssä.

Sihteeri

Kirjoittaa kokousten pöytäkirjat, pitää yhteyttä Siilinjärven kunnan liikuntatoimeen.

Jäsen, mobiilisovellukset

Vastaa MobilePay-sovelluksen käyttöönotosta ja huolehtii yhteydenpidosta palveluntarjoajaan. Selvittelee uusien mobiilimahdollisuuksien hyödyntämisestä seuran toiminnassa.

Jäsen, nettisivut

Huolehtii seuran nettisivujen päivittämisestä ja kehittämisestä.