Harjoitustoiminta SiiPon mäkijaostossa

- Aikuismäkikoulu:

Aikuisilla on mahdollista aloittaa harrastus aikuismäkikoulussa. Aikuismäkikoululaisilta ei edellytetä aikaisempaa hyppykokemusta. Aikuismäkikoulua järjestetään kysynnän mukaan. Kurssi aloitetaan, mikäli ilmoittautuneita on vähintään 5 henkilöä.

- Muuta huomioitavaa:

Ryhmäjaoissa otetaan huomioon jokainen lapsi ja nuori niin, että kukin voi harjoitella omalla taitotasollaan. Mikäli edellä mainittu ryhmäjako ei jonkun urheilijan kohdalla onnistu, sovitaan yhdessä valmentajan, urheilijan ja valmentajan kanssa missä ryhmässä urheilija harjoittelee. Jokaisella em. ryhmällä on oma nimetty vastuuvalmentaja.